Biogasbuss brinner Skriv ut

Brinnande biogasbuss

Slussenprojektets förslag till ny bussterminal i Katarinaberget möter stark kritik. Bland annat för att den blir dyr, för att avstånden till tunnelbanan blir längre, för de enorma massor sprängsten som ska forslas bort, för påverkan på bebyggelse ovanpå och runt berget och för inverkan på grundvattnet (terminalens lägsta punkt kommer att ligga under havsnivå).

En mycket viktig aspekt som borde diskuteras mer är säkerheten. Hur klarar terminalen en bussbrand?

Biogasbussar är i och för sig inte mer brandfarliga än t.ex. etanolbussar. Men biogasbussarna har flera stora gastuber på taket. De är försedda med övertrycksventiler, som öppnar när det blir för högt tryck för att undvika explosion. Gasen som då strömmar ut antänds och enorma eldsflammor uppstår. » Se den här videon från Holland och begrunda. Den är fem minuter lång men det räcker att se drygt en minut. Lägg märke till den svarta bolmande röken under den första minuten. Hinner en folkmassa i rusningstid utrymma terminalen? Se sedan vad som händer när övertrycksventilerna öppnar likt en raketmotor. Det är alltså en säkerhetsventil men den eldsflamma som uppstår riskerar att snabbt sprida branden till andra bussar och annat eldfängt i terminalen. » Scrolla ner till den första videon och begrunda! (På sidan finns ytterligare en video och ett antal stillbilder.)