Bussterminalen Skriv ut Skicka sidan

Katarinaterminalen

Utrymning vid brand


De hemligstämplade handlingarna för Katarinaterminalen visar att ingen hänsyn tagits till att bussar som finns i terminalen blir hinder vid utrymningssituationer. Det skriver arkitekten och trafikplaneraren Tor Edsjö i en granskning av utrymningsmöjligheterna i terminalen vid brand eller annan fara.


Tjänstemännen vid landstingets trafiknämnd är medvetna om riskerna vid bränder i biogasbussar i bergrum. De säger att biogas kanske inte kommer att användas. Men alla sorters bussar kan brinna och utrymningen måste fungera även vid händelser som motorstopp och mindre kollisioner.


Köper landstinget grisen i säcken – en gång till?

Mycket har skrivits om Landstingets misslyckade köp av Nya Karolinska. Om tio år kommer man kanske att tala på samma sätt om ett köp som landstinget väntas besluta om på Luciadagen 2016, köpet av Katarinaterminalen för bussarna till Nacka och Värmdö. Priset är 1 miljard 891 miljoner kronor, en investering som bokstavligt talat kan gå upp i rök.

Landstinget borde göra en egen utredning av risker och utrymningsmöjligheter. Staten bidrar med 50% av kostnaderna. Det vore rimligt att även Trafikverket granskar om utformningen klarar minimikraven vid statligt byggande. Läs, ladda ner och sprid Tor Edsjös granskning, en illustrativ inlaga författad som ett bildspel.


›› Utrymning vid brand (pdf 970k)