Slussen och halmstrån Skriv ut Skicka sidan
Av Bernt Lindgren   

Slussen - trafikflöde

Ni söker bara halmstrån

Så bemötte Jan Valeskog (S) kritikerna av Nya Slussen när politikerna i tisdags frågades ut. Det var andra gången fem föreningar på Södermalm och i Gamla Stan ordnade möte med anledning av rapporten från expertgruppen som den rödgrönrosa majoriteten tillsatte i höstas. Förra gången kom ingen politiker, i tisdags var uppslutningen bättre om än inte fulltalig. Det var däremot den publika tillströmningen, Ljunglöfska salen på Medborgarhuset var fullsatt.


Nu är det ju knappast fel att söka en sista utväg när man känner ansvar och övertygelse och dessutom har fakta på sin sida. Om det var något kvällen visade så var det den höga kunskapsnivån hos dem som företräder alternativa förslag till Nordins Nya Slussen och den omoderna trafiklösningen. En del av dem ställde kvällens frågor utifrån expertgruppens utredning. Många har arbetat med sina kunskapsområden i fyra-fem år och de fakta man samlat på sig har påverkat expertgruppen som bara hade två månader på sig. Även om experterna inte håller med om allt i alla frågor så instämmer de till stor del i kritiken mot Nya Slussen. Det framgår när man läser underlaget, men är inte lika tydligt i sammanfattningarna.

Det vet naturligtvis politikerna
(får man hoppas), men ändå verkar de ha låst sig för att bygga Nordins Slussen. Man är till och med överens över blockgränsen poängterade Karin Ernlund (C), ett påstående som inte kommenterades av de rödgrönrosa. Det verkade inte vinna bifall hos publiken. Men noterades förstås av SD, vars representant Martin Westmont höll med kritiken men undvek att ta debatt med de andra partierna i konkreta frågor.

Trots fem års projektering och 1,7 miljarder i kostnader
hittills, som Sveriges radio rapporterade om igår, så erkände åtminstone Jan Valeskog att stora problem kvarstår.

Kring de skenande kostnaderna
ställdes mycket skarpa frågor men de blev inte redigt besvarade, snarare nonchalant bemötta. En av frågorna var om Alliansens budget på 8 miljarder ligger fast, eller om den kommer att höjas till 11 miljarder som Expertgruppen anser mera rimligt. Om inte var frågan vad som ska tas bort i projektet. På det gav dock Valeskog klart besked, ingenting ska tas bort.

Politikernas standardfras "det måste vi titta på" återkom gång på gång. Till exempel när det gäller problemen för kollektivtrafiken. Bussförarnas kritik, uttalad redan för fyra år sedan, har starkt stöd i expertgruppen. Det går inte längre att förneka bristerna med T-korsning och en bro istället för planskild korsning och två broar. Likväl kunde vänsterpartiets representant, Maria Hannäs (V), antingen för att hon inte förstår Slussen strategiska läge för kollektivtrafiken, eller av ren nonchalans, slänga ur sig "då får de väl åka runt Katarinavägen och Folkungagatan och …". Det blir liksom halva Södermalm! Snacka om modern lösning för 11 miljarder! Den typen av svar är lika menlösa som att tala om nya bron som motorvägsbro eller nuvarande Slussen som motorvägskorsning. Det döljer bara de verkliga problemen och funktionerna som Slussen måste kunna hantera på grund av sitt unika läge.

Tolkningarna av expertgruppens underlag var ofta varandra rakt motsatta
. När argumenten tröt kunde inte ens politikerna låta bli att slänga gliringar typ "kopieentusiaster" till förespråkarna för plan B. Att Mälarens avbördning med fördel kan fördelas mellan Stockholm och Södertälje avvisades av Valeskog med att det skulle bli en regeringsfråga. Som om det skulle vara något fel på att koppla in regeringen om det kan leda till en hållbar framsynt lösning.

Frågan om framkomlighet för cyklister
besvarades med att expertgruppen anser att den blir bra. Frågan är om inte Valeskog också hamstrar halmstrån, ty så fort man finner stöd i rapporten utnyttjar man det, så fort kritiken blir besvärande förringar man den eller låtsas som det regnar. Trots det rådde ingen tvekan om att Nya Slussen inte blir bra för cyklisterna. Stockholm ligger decennier efter städer som Köpenhamn och Amsterdam. Daniel Helldén (MP) visade förståelse för kritiken mot försämring för kollektivtrafiken och cyklismen men tog ingen debatt med de andra partierna. Svaren blev lite av typen taktiskt positionerande.

Framkomligheten för bilar ville alla reducera
, i varje fall när det gäller privatbilismen. Nya Slussen kommer dock att försämra även för distributionsbilar, taxi och utryckningsfordon. En drastisk förändring är kanske på gång berättade Valeskog. Det pågår beräkningar om man helt kan stänga förbindelsen mellan Stadsgården och Skeppsbron genom den så kallade slitsen. Maria Hannäs, som ofta verkar ha en rent personlig agenda, tyckte avstängningen av Katarinavägen under byggtiden kan bli permanent. Dock utan att med ett ord redogöra för konsekvenserna eller överhuvudtaget ta till sig de fakta expertgruppen fört fram.

Tillgänglighet i Nya Slussen för gående, funktionshindrade, rullstolar och rullatorer har stora brister. Maria Hannäs förklaring, som tröst, att man i den elva meter höga trappan kan ta sig ut på gradänger med sin gamla mamma roade publiken. I norrläge tre månader om året!

Det var ett friskhetsförklaring för demokratin att politikerna tog sig tid att komma till mötet den här gången. För det erhöll de en varm applåd. Men det är inte bra för demokratin när man inte för en riktig dialog kring de verkliga problemen. Kvällens möte var ju avsett att diskutera de konkreta svårigheterna som expertgruppen redovisar och då duger det inte att gång på gång hänvisa tillbaka till experter, eller lämna svar som förpliktar till ingenting. Eller som centern leva kvar i valretoriska floskler.

Stadsgårsledens tunnel under Slussen blev en av de hetaste frågorna. Expertgruppen menar att det saknas tydliga acceptanskriterier för riskbedömning av allvarliga olyckor. Tunnelns säkerhetslösning har mött mycket hård kritik och avviker från EU-regler. Acceptanskriterier är en politisk fråga och kan inte hänskjutas till experter och tjänstemän. När det framkom att det cirkulerar dokument som varit hemligstämplade men till slut lämnats ut, dock med partier överstrukna, hettade till ordentligt.

Problemen med Nya Slussen är väldokumenterade och det är allas ansvar som medborgare, vare sig vi är väljare eller valda, att ta dem på allvar. Det finns många brister i hanteringen av Slussenfrågan, framförallt från Alliansen sida, som pekar på ett skriande demokratiskt underskott. Men det blir bara värre av att till varje pris driva igenom en dålig lösning även om den formellt är fattad i demokratisk ordning av kommunfullmäktige, med mycket knapp marginal. Det till hör de mänskliga egenskaperna, som individer och i grupp, att ibland fatta felaktiga beslut. Det är vår starka sida att vi kan vidgå felslut, och en demokratisk möjlighet att rätta till dem. När det är möjligt vill säga. För Slussen är det absolut möjligt så länge bygget inte är påbörjat. Politiskt är det i högsta grad både möjligt och i takt med såväl opinionen, som fakta och tidigare ställningstaganden. Politik är inte bara formalia och taktik, viljan är alltjämt av betydelse.

Politikerna visade en märklig enighet. Men mot bakgrund av fakta i deras egen expertgrupp framstår det som en gåta vad man egentligen är enig om – alltså vilka de konkreta målen och resultaten av ett nytt Slussen är. De som kommande generationer ska leva med. Byggstarten är uppskjuten till 2016.

Arrangörer för utfrågningen var Föreningen Södermalm, Gamla Stan Sällskapet, Hembygdsföreningen Gamla Stan, Hyresgästföreningen Södermalm, Södermalmsparkernas Vänner.

_______
Den här artikeln bör uppdateras. Om du var med på mötet och har synpunkter på fakta eller slutsatser så hör gärna av dig. Mejladress finns under Kontakt i huvudmenyn.