Handelskammaren om Slussen Skriv ut Skicka sidan

Västra trädgårdsgatan 9
Stockholms Handelskammare vädjar i brev till Sten Nordin att ompröva bussterminalen i Katarinaberget  till förmån för en smartare och mer pragmatisk lösning
.

Beslutet att bygga ut tunnelbanan till Nacka gör den dyra terminalen i Katarinaberget onödig. Att låta bli att bygga den skulle sänka kostnaderna för Slussenprojektet. Pengar som kunde användas till att snabba på tunnelbaneutbyggnaden.

Foto:  Wikimedia Commons

Handelskammaren är också kritisk till den långa ombyggnadstiden för Nya Slussen som kommer att föra med sig flaskhalsar och förseningar i trafiken. De samhällsekonomiska kostnaderna för det borde finnas med i kalkylen.

Någon kritik riktas inte mot Nya Slussen i sig med t-korsning som ska ersätta det planfria klöverbladet. Men att man lyfter två så viktiga frågor som Katarinaterminalen och ombyggnadstiden innebär i praktiken att man vill revidera planen för Slussen. Frågan är om det är möjligt utan en ny detaljplaneprocess. Eller föredrar handelskammaren i praktiken plan B, det vill säga rekonstruktion av nuvarande Slussen med erforderliga och efterfrågade förbättringar?

SLUSSEN Plan B låter ju Nacka-Värmdöterminalen ligga kvar i sitt nuvarande läge men i en moderniserad form. Den tillgodoser också Handelskammarens krav på lägre kostnad (beräknad till drygt halva) och kortare ombyggnadstid (likaledes runt halva). Dessutom har plan B bättre provisoriska lösningar under byggtiden som medför mindre störningar i trafiken.