Slussen återuppbyggd Skriv ut Skicka sidan

Slussen återuppbyggd

"Allt släcker man nu ut, ersätter med en banal trafiklösning, en hård exploatering. En gapande bred motorväg, en lång och ödslig gångbo. En norrvänd mur av tunga stadskvarter som stänger utsikter och sammanhang. Värre kan det inte bli. Skam och förbannelse över de nidingar som gör detta."

Skarpa ord från Konstakademien i april 2009 när Nya Slussen presenterades
. Slussen är bara ett blåshål, vi kan lika gärna bygga en mur av hus runt om menade stadens styre. Men då blåste det upp till storm för nio av tio stockholmare och tio av tio turister älskar panoramavyn från Mälaren över Gamla stan till Saltsjön. Staden tvingades backa och av husmuren blev trekantiga glashus som vi skulle skåda igenom (vilket de flesta redan genomskådat) och av muren blev en mastodonttrappa på sjutton meter. Bland annat, det mesta blev rena toket rent ut sagt.

Slussen återuppbyggd

Men stadens innevånare, lekmän och experter, har aldrig gett upp. Ur kampen växte SLUSSEN plan B fram som rekonstruerar Slussen enligt gamla detaljplanen utan att spränga sönder Katarinaberget. Och på köpet skapar nya funktioner, till exempel ett mellanplan som blir transithall för Nacka-Värmdöterminalen med panoramautsikt över Saltsjön. Istället för djupt inne i mörka berget.

Till den livfulla debatten har många bidragit under åren som gått *. Konstakademien och Mats Edblom skapade i protest mot Fosterförslaget Kulturslussen, som senare utvecklades till Slussbacken. Det var en helt ny gestaltning av Slussen. Men egentligen förordade akademien och Edblom redan då en rekonstruktion av den nuvarande geniala lösningen: "Om ett bevarande på nytt prövas så vill Konstakademien framhålla vikten av att det då handlar om en verklig rekonstruktion där man eftersträvar att återskapa ursprungliga mått, proportioner och material. Även i ett sådant förhållningssätt kan och måste naturligtvis tvingande och nödvändiga förändringar beaktas, exempelvis ett bättre utflöde av vatten från Mälaren."

Nu har Mats Edblom tillsammans med Leif Bolter och Jonas Bohlin tagit fram förslaget 'Slussen återbyggd' som återskapar den gamla principlösningen men med nödvändiga förbättringar. I långa stycken är det därför identiskt med SLUSSEN plan B:s förslag, som man omnämner i sitt informationsblad: "Plan B-alternativets främsta fördel är att det inte kräver en ny tidsödande planprocess; man kan bygga efter den ursprungliga planen."

Samtidigt som man tar tillvara den geniala lösningen av ett komplicerat trafikproblem
och bevarar den vida berömda funkisarkitekturen med KF-husen och Katarinahissen, samt panoramavyn, så föreslår man också några nya idéer runt Slussen. Till skillnad från i plan B flyttas bussterminalen ut i en glasad konstruktion på Stadsgårdsleden. Och i anslutning till den skapas en saluhall. Ovanför t-banan på Katarinavägen byggs ett rundformat ungdomens hus. I anslutning till Stadsmuseets försänkta entréplan föreslås kulturlokaler och i väster en utbyggnad mot norr av hotell Hilton. Det är förslag som delvis ligger utanför själva kärnfrågan kring Slussenproblematiken, men som kan berika livet i området. Klokheten i att flytta terminalen från nuvarande läge är diskutabel. Därom lär det nog bli diskussion mellan akademien och plan B, som man får hoppas blåser in friskt syre i Slussendebatten. Förslagen ligger nära varandra och har en gemensam värdegrund så jag tror debatten kan lyfta båda förslagen till en högre nivå om de får befrukta varandra och inte prestige tar överhanden. Prestigen kan gott Nordin behålla för sig själv.


Nu är det inte säkert att Nordin får fortsätta dra i maktens trådar efter valet
. Då finns all anledning för de andra partierna att söka en bred överenskommelse för Slussen och där kan SLUSSEN plan B och Slussen återbyggd utgöra grundval för en snabb utredning. Det brådskar, förfallet accelererar och trafiken flyter allt sämre. T-banan till Nacka kommer att avlasta Slussen och någon bergterminal behövas inte, om den ens blir godkänd av domstol. Vad som behövs är ett levande funktionellt Slussen, Stockholms själ och hjärta.


Slussen återbyggd
finns på Konstakademiens Galleri Öst på Fredsgatan 12 under hela våren

Onsdagar kl 17.00 ordnas visning

Ladda ner » informationsbladet Slussen återuppbyggd (pdf 72k)

*) Ett annat exempel är Ny syn på Slussen.