Stödfest på Debaser Skriv ut Skicka sidan

Debaser

Om vi blir utkastade innan stadens detaljplan vunnit laga kraft ockuperar vi lokalerna meddelade Debasers vd Annelie Telford när hon hälsade välkommen till festen för att rädda Debaser från förtida uppsägning. Dagen efter meddelade Mark- och miljööverdomstolen att dom i Slussenmålet blir offentlig den 27 september. Men vilket än domstolens beslut blir lär kampen för en framsynt och omtänksam planering för Slussen fortsätta: För en flexibel lösning för trafiken, inte minst för stadsbussarna som kommer att öka från 60 000 till 100 000 trafikanter. En plan som frigör ytor och skapar bättre förbindelser för gång- och cykeltrafik. Som låter Nacka-Värmdöterminalen vara kvar i sitt nuvarande läge. Som bättre tar tillvara alla outnyttjade utrymmen för allehanda aktiviteter som caféer, klubbar, affärer, fiskmarknad, turistcenter med mera. Och inte minst, bevarar den världsberömda panoramavyn från Mälaren till Saltsjön. Debaser hade bjudit in SLUSSEN plan B som har ett konkret förslag för att uppnå allt detta och mer därtill.

Lennart Klaesson

Arkitekten Lennart Klaesson gjorde en jämförelse mellan stadens förslag och plan B:s. Här visar han hur de nya husen framför glashuset och KF-husen i stadens förslag kommer att skärma av panoramavyn.

Tor Edsjö

Här visar arkitekten Tor Edsjö hur Nacka-Värmdöterminalen i plan B får panoramautsikt mot Saltsjön från det nya mellanplanet som blir vänthall med café och direkta nergångar till bussarnas plattformar istället för att ligga djupt inne i Katarinaberget. Saltsjöpassagen blir samtidigt en genomgående inomhusförbindelse från terminalen, T-banan och Katarinahissen till Blå bodarna och Karl Johanstorget som ersätter den idag slitna Blå gången.

Stellan Hamrin, vattenexpert, berättade hur SLUSSEN plan B löser vattenfrågorna för att öka avbördningen från Mälaren och motverka en stigande havsnivå i Saltsjön. Richard Murray, nationalekononom, redogjorde för ekonomin. Plan B byggs på halva tiden samtidigt som man upprätthåller i stort sett nuvarande trafikkapacitet. Stadens förslag innebär bland annat avstängning av Katarinavägen i fyra år vilket får oerhörda konsekvenser, inte minst för de fem stadsbusslinjer som går den vägen. Murray visade också hur plan B kan fixa Slussen till halva kostnaden.

Tomas Rudin

Oppositionsborgarrådet Tomas Rudin (S) fanns bland publiken och fick ta till orda. Beslutet om den nya detaljplanen togs i fullmäktige med rösterna 51 mot 48, endast två röster hade alltså behövts för att fälla den. Varför är då finansborgarrådet Sten Nordin och Alliansen så envis att genomföra den utan en bred överenskommelse och trots att allt fler fakta talar för att det är en både dålig, ful och oekonomisk lösning som dessutom förstör hjärtat av Stockholm som det är vida känt världen över. Rudin menade att en förklaring är att man redan spenderat så mycket pengar innan ens bygget börjat, i dagsläget ett tusen tolv miljoner, drygt 1 miljard kronor. Att Sten Nordin skulle få svårt förklara allt som lagts ut, inte minst på konsulter och PR-byråer för att påverka opinionen till förmån för Londonbaserade Fosters för Stockholmsmiljön så oharmoniska och opraktiska förslag. Under resans gång har också tänkta intäkter minskat medan utgifterna bara ökat.

Tomas Rudin varnade också för den svåra situation som kan uppstå om detaljplanen för Slussen vinner laga kraft men inte den för bussterminalen i Katarinaberget som staden valt att handlägga som en egen detaljplan. Om man fortsätter de allt intensivare arbetena med förberedelser och rivningar av delar av Slussen kan vi stå med en ny ful och ofunktionell riksgrop om något år.

Barbara Öberg Sjögren

Slussenkämpen Barbara Öberg Sjögren gav Tomas Rudin (S) goda råd om kampen framöver. Opinionen mot Alliansens förslag växer hela tiden.

Debaser

Festen fortsatte med musik av Boris & The Jeltsins och Holograms och cheerleader-punkarna i Tiger Bell. I DJ-båset fanns Johan Kinde, Gustav Gelin och Fredrik Strage, men då hade jag tyvärr redan måst gå hem och sova. Får hoppas på fler lika fina initiativ från Debaser. Politik, musik och fest helt enkelt, som man skrev i sitt program.