Vi flytt int! Skriv ut Skicka sidan
Av Administrator   

Annelie Telford och Tomas Rudin

Över tjugotusen namnunderskrifter av människor som inte vill att Debaser tvingas flytta i förtid från Slussen lämnades idag över av Debasers vd Annelie Telford till oppositionsborgarrådet Tomas Rudin (S). Stadshusets innergård var fylld av människor från när och fjärran och strålande solsken.  Sten Nordin (M) var tillfrågad att ta emot namninsamlingen men ville inte.

Stadens detaljplaneförslag för ombyggnad av Slussen fick avslag i Mark- och miljödomstolen. Det beslutet överklagade staden till Mark- och miljööverdomstolen som väntas redovisa sitt domslut i höst.

Annelie Telford och Tomas Rudin

På sin hemsida skriver Debaser: "Vi anser det inte rimligt att vi ska behöva flytta innan denna rättsliga process är över, därför har vi bestämt oss för att stanna kvar tills det hela är avgjort. Att det dessutom väntar tre rättsliga processer till: Detaljplaneändring för att få bygga bussterminal i Katarinaberget, Expropriation av marken vid Katarinaberget, samt Miljödomen, talas det väldigt tyst om från Stadens sida i vanlig ordning."

Rädda Debaser

På tisdag den 27 augusti blir det stödfest på Debaser. » Läs om det här.