Samverka för Slussen Skriv ut Skicka sidan
2013-03-16

Trots strålande sol mitt på lördagen blev stora salen i ABF-huset nästan full när SLUSSEN plan B presenterade sitt förslag hur Slussen kan förnyas snabbare och billigare än med stadens Nya Slussen. Och samtidigt värna om panoramavyn, stadens historia och en flexibel trafiklösning.

ABF 16 mars
Z-salen i ABF-huset 16 mars

Nationalekonomen Richard Murray beräknade de samhällsekonomiska kostnaderna till 13,1 miljarder för Slussen plan B och 22,5 miljarder för stadens officiella förslag. Plan B tar hälften så lång tid att genomföra och under den tiden upprätthålls nästan befintlig trafikkapacitet med provisoriska broar. Ingen avstängd Katarinaväg, ingen flyttning av Saltsjöbanans slutstation till Londonviadukten.

Oppositionsborgarrådet Tomas Rudin (s) förklarade att skälet till att frågan om stadens överklagande av Mark- och miljödomstolens beslut att upphäva detaljplanen för Nya Slussen inte finns med på kommunstyrelsens nästa möte är att det saknas sakliga argument att överklaga domen. Detta eftersom det i detaljplanen för Glashuset finns inskrivet att utsikten inte får byggas för och två detaljplaner inte kan säga emot varandra. Senast 22 mars måste staden komma in med motiveringen till sin ansökan om prövningstillstånd för att få domen upphävd. Sker inte det gäller den gamla detaljplanen.

I det läget måste man vara beredd att redan nu ställa sig frågan vad gör vi nu, vilken är vår plan b. Tomas Rudin menade att det arbete som Slussen plan B presenterade bör kunna bli underlag för att skyndsamt utreda hur Slussen ska förnyas. Samverkan bör ske över block- och partigränser. Om det görs med gamla detaljplanen som grund behövs bara ett bygglov och nya detaljritningar för att komma igång. Den gamla nu gällande detaljplanen föreskriver nuvarande trafiklösning och att det mesta ovan jord behålls i sina huvuddrag medan den medger förändringar under gatuplan. Just det - och mängder av idéer som många medborgare bidragit med - har plan B-gruppen tagit fasta på. Bland annat kommer bussterminalen, som blir kvar i sitt nuvarande läge nära t-banan, att få ett mellanplan med café och panoramautsikt mot Saltsjön och en skyddad miljö vid busshållplatserna. Katarinahissen sätts i bruk och i anslutning till den och terminalen skapas ett turistcenter. Från terminalhallen fortsätter Saltsjöpassagen mot nuvarande Blå bodarna och får fri sikt inomhus mot Strömmen.

Alvendals stadsfront
Alvendals och Fosters första förslag med stadsfront

Det förra stadsbyggnadsborgarrådet Kristina Alvendal, som lanserade det ursprungliga förslaget från Foster och Berg med en lodrät vägg mot Söder och en ny stadsfront med höga hus från väster till öster, tyckte ju att man lika bra kan bygga för rubbet eftersom Slussen "bara är ett blåshål".

Vy mot Saltsjön
Saltjöpassagen

I Slussen plan B värnas den unika panoramavyn, som minst nio av tio Stockholmare och turister från hela världen vill ha kvar, men det skapas också ett gångstråk där Alvendal och vi alla kan flanera inomhus nästan hela vägen till Gamla stan och ändå ha ögonkontakt med Saltsjön. När man inte vill njuta av friska havsvindar förstås. Hursomhelst, det blåser alltjämt friska vindar i Slussendebatten och det bäddar för en bra lösning till slut.

Hans Lindqvist
Centerpartiets landsfullmäktigeledamot Hans Lindqvist

Friskt blåste det också kring landstingspolitikern Hans Lindqvist (c) som gav uttryck för en annan syn än sin partifrände Per Ankersjö i Stadshuset. Lindqvist, som själv bor på Värmdö, gjorde sig med engagemang och humor till tolk för den grupp som kanske hårdast drabbas av konsekvenserna av Nya Slussen, nämligen alla som bor i Nacka och Värmdö. Dels genom betydligt längre bytestider mellan bussar och till t-bana och en sämre bussterminal, dels genom extrema försämringar under åtta års byggtid. Hans Lindqvist  menade att Stockholms stad inte har visat Nacka-Värmdöborna full hänsyn i Slussenprocessen trots att de är en stor grupp som dagligen är beroende av Slussen. Opinionen bland dem växer mot stadens förslag. Han efterlyste också ett bättre samarbete mellan kommunledningen i Stadshuset och Landstinget. Slussen är en fråga för Stockholm men berör flera kommuner och Landstinget har ansvar för kollektivtrafiken.

Nuvarande Gula gången ersätts i plan B-förslaget med den bredare Mälarpassagen som kommer ha en jämn lutning utan trappor hela vägen. Många idag dåligt utnyttjade utrymmen kommer att tas tillvara för olika typer av aktiviteter och verksamheter. Avskärmade mörka prång kommer att bli ljusa och få fria siktlinjer. Behov och förslag saknas inte.

En fråga från publiken om att ta ett samlat grepp på Slussens förnyelse och behovet av upprustning av tunnelbanans bro från Slussen till Gamla stan samt frågan om utbyggnaden av tunnelbanans blå linje mot Nacka blev hängande i luften. Att ingen i panelen gav svar till den frågeställaren var det enda jag saknade i en annars mycket givande eftermiddag fylld av tillförsikt för Slussens framtid.

Tomas Rudin och Hans Lindqvist
Tomas Rudin (s) och Hans Lindqvist (c)

Som bussförare vill jag inget hellre än att förnyelse kommer till stånd snart, det blir allt svårare att göra ett fullgott jobb som Slussen nu förfaller. För att inte tala om vilket kaos projektledningen för Nya Slussen planerar om de får som de vill: Katarinavägen avstängd i fyra år och fem busslinjer, varav två stomlinjer med ledbussar (2:an och 3:an), och 76:an med 3-minuterstrafik i rusningstrafiken, tvingas ta omvägen över Medborgarplatsen ner i det enkelfiliga nålsögat till Söderledstunneln. Fyra veckor, kör för det, vi är härdade! Men fyra år!! Finns nog inte en bussförare som tror det håller och då ska man veta att bussförare är vana att ha en plan b till hands vid köbildning, felparkerade bilar, trafikolyckor, havererade bussar, demonstrationer, prinsessbröllop och allt vad det nu är som ställer till det stup i kvarten. Men i nålsögat ges ingen möjlighet att ens i fantasin skapa bra alternativ om det blir stopp där (trasig buss t.ex.). Stopp som snabbt skulle sprida sig och skapa trafikkaos över ett stort område i staden. Kanske kan man tro att jag överdriver men omläggningsförslaget tigger faktiskt om kaos. Som inte bara gör livet surt för bilister och bussresenärer, utan kommer att fördyra transporter för näringslivet och försvåra för räddningstjänsterna att göra snabba utryckningar. Förslaget till provisorisk omläggning av busstrafiken visar att projektledningen för Nya Slussen inte verkar leva i samma verklighet som vi andra. Å ena sidan. Å den andra hur överlägsen den provisoriska trafiklösning under byggtiden som gruppen för plan B tagit fram är. Förutom på alla andra sätt.