Pyrrhusseger? Skriv ut Skicka sidan
2011-12-12

Nya Slussen

Stockholms kommunfullmäktige antog på måndagskvällen med röstsiffrorna 51 mot 48 detaljplanen för nya Slussen. Utanför Stadshuset möttes politikerna av en demonstration och på åhörarläktaren var det fullsatt. Debatten pågick i tre timmar. Tappra försök gjordes av flera ledamöter att diskutera konkreta brister i förslaget. Men debatten lyfte aldrig till den nivå den förtjänar med tanke på Slussens betydelse för hela Stockholm. Istället haglade de sedvanliga politiska finterna, men inte ens de blev det underhållande skådespel politiska debatter emellanåt kan vara till och med när de saknar essens.

Företagen tackar
Vilka ekonomiska intressen lobbar för Fosterförslaget?

Man blev rejält trött i baken i träbänkarna efter att ha hört den ena allianspolitikern efter den andra tala om att ta ansvar genom att fatta beslut. Men utan att på allvar försvara konsekvenserna av sitt beslut. När Lotta Edholm (FP) i ett replikskifte med Tomas Rudin (S) anklagar honom för att uppträda som ett missnöjt barn apropå någon fråga om förhandlingsteknikaliteter, men helt undviker att svara på hans fråga om det inte är en försämring att Nacka-Värmdöborna får upp till en halv kilometers gångväg vid omstigning från buss till tunnelbana istället för dagens omkring tjugo meter, då säger mig min intuition att Alliansens tro på sitt eget förslag inte står på den stadiga grund som de försöker ge sken av. Skenet kan som bekant bedra.

Regina Kevius (M) visade upp en sten som bevis på hur farligt det är i Slussen, men förklarade inte varför deras trafiklösning skulle vara bra. Vi har det bästa förslaget, vi måste visa ansvar genom att ta beslut, upprepades till leda. Att betong lossnar beror ju på att politikerna inte tagit ansvar för underhållet i decennier. Snacka om att kasta sten i glashus.

Stoppa Nya Slussen

Opinionen mot Fosterförslaget är i stadigt växande och jag tror den kommer att fortsätta växa i takt med att de stora bristerna blir allmänt kända. För två år sedan ville varannan ha euron, idag vill bara en av fem det. Opinioner kan förändras snabbt när verkligheten tränger på.

Slussens stora betydelse för trafiken har under det senaste året blivit mer uppmärksammad. Värdet av de fria öppna vyerna är i stort sett alla ense om idag och det är lätt att känslomässigt ta till sig, det visade folkstormen mot den lodräta muren med en front av stora hus förra våren. Den tvingade fram en så stor förändring av Fosters förslag att det egentligen är ett helt nytt. Opinionsarbetet har varit otroligt framgångsrikt trots dagens beslut. Under den tid som återstår innan nuvarande Slussen är riven lär debatten fördjupas kring trafikfrågorna och andra konkreta brister till samma intellektuella nivå som diskussionen inför 30-talets Slussenbeslut, ty den allvarliga situation med trafikproppar, där Stockholm är värst i Norden, lär tvinga fram den. Och debatten kommer att sätta in frågan i ett större sammanhang där till exempel utbyggnad av tunnelbanan mot Nacka och reparationer av bron för gröna och röda linjen blir en del. Liksom konsekvenserna för trafiken under byggperioden också kommer att bli mer uppmärksammade och hur de påverkar, och påverkas av, andra projekt i staden som till exempel renovering av Klarabergsgatan och Sergels torg som beräknas pågå i sex år.

Foster, Kevius och Nordin
Sten Nordin betraktar och Regina Kevius berättar om Fosters ursprungsförslag

Från ett underläge för ett och halvt år sedan har det breda engagemanget bland medborgarna, där både känslomässiga synpunkter och gedigna specialistkunskaper spelat roll, gett resultat. Alliansen har tvingats lyssna, det nu antagna förslaget är uruselt men inte den totala katastrof som Fosterförslaget för ett och halvt år sedan var. Men det finns ett överlägset alternativ som framgent kommer att visa sin inneboende kraft. Det är en beprövad lösning som bär på stora möjligheter till anpassning och utveckling.

Svagheten hos oss som inte vill ha Fosterförslaget är att vi inte haft ett gemensamt alternativ vars ekonomi och tekniska förutsättningar och konsekvenser är redovisade och tydliga. Det är min förhoppning - och övertygelse - att det alternativet nu kommer att ta form. Först om det med konkreta lösningar och realistiska ekonomiska kalkyler kan visa sig bättre än Fosters finns en chans att fullmäktige fattar ett beslut som vilar på bredare grund än tre rösters övervikt. Ett beslut är fattat, men beslut kan ändras. Det är en grundläggande mänsklig egenskap att kunna ändra sig. Slussen är till skillnad från Klara inte riven.

Alternativet som finns undviker kaos under den långa byggtiden, det är billigare, det har en suverän trafikföring, det öppnar för framtida t-banelösningar, det både bevarar och skapar nytt på samma gång.

Rudin och Kevius
Tomas Rudin (S) och Regina Kevius och Sten Nordin (M)