Dokument om Slussen Skriv ut Skicka sidan


Dokument som granskar Nya Slussen och Katarinaterminalen

Om granskningen av riskerna med ny bussterminal vid Slussen (Lars Harms-Ringdahl)

Synpunkter på Detaljplan för bussterminal vid Slussen (Tor Edsjö)

Synpunkter på förslag till detaljplan för bussterminal vid Slussen (Lars Harms-Ringdahl)

Nya Slussens detaljplan. Vilka förbättringar kan göras inom dess ram?

Granskning av projektet Nya Slussen med tillhörande bussterminal

Blir Katarinaterminalen tillräckligt säker

Stadsgårdsledstunneln ett osäkert projekt

Bussbränder i tunnlar


Länsstyrelsen


PM om status för detaljplaner m.m. och handlingsalternativ för Slussenprojektet

Aktuell version av PM om status för dp mm


Jämförelse mellan plan A och plan B

Jämförelse plan A och B

Jämförelse trafikytor plan A och B


Allmänt

Nätverket Nacka-Värmdöbor för Slussen: Förteckning över skandaler version 1.5 (pdf 98 K)

 
Domslut

Pressmeddelande från Mark- och miljödomstolen i Nacka Tingsrätt: Upphävande av detaljplan för Slussen, 13-12-06.


SLUSSEN plan B

Beskrivningar

Introduktion (pdf 3,1 MB)
Konstruktion, genomförande och kostnader (pdf 319 K)
Broschyr, 2-sidig A€ (pdf 291 K)
Cykel (pdf 1,6 MB)

Ritningar

Samtliga ritningar som pdf (4,4 MB)

Som bilder
Ritning 1 Kajplanet
Ritning 2 Mellanplanet
Ritning 3 Torgplanet
Ritning 4 Bussterminal och förbindelser, sektion
Ritning 5 Bussgatan, Stadsgårdsleden
Ritning 6 Mellanplanet, lokaler


Bildspel

En kritisk granskning av trafiklösningen i Fosters förslag till "Framtidens Slussen" (pdf 2,5 MB)


Plattform

Gemensam plattform för Café Blom-gruppen, Föreningen Bevara Slussen, KulturSlussen och Ny syn på Slussen (A4 pdf 52k)

Plattformen som A5 (2 x A5 pdf 74k)


Utlåtande

Lennart Klaesson: Utlåtande om tillgänglighet
till Stadsbyggnads-, Exploaterings- & Trafik-nämndernas handikappråd i Stockholm.
2011-05-27 (pdf 72k)


Offentliga dokument att ladda ner i pdf-format

Stockholms stads Slussensida

» Planhandlingar 2011

» Tjänsteutlåtanden 2004-2011

» Samrådshandlingar 2007-2010


Sammanställning av plansamrådet, länkar från våren 2010

Tjänsteutlåtande 2010-05-27

Samrådsredogörelse 2010-05-27 (Pdf 5,7 MB)

Bild på punkter att studera vidare (Pdf 2.6 MB)

Lista över synpunkter från boende, näringsidkare och privatpersoner Pdf 228 KB)

Tillägg till tjänsteutlåtande 2010-06-08

Samrådshandlingarna till plansamrådet 2010

Genomförandebeskrivning
(Pdf 728 KB)

SLUSSEN Plansamrådshandling 2010-01-18 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

(S-Dp 2005-08976-54).

Gestaltningsprogram

(Pdf 8,44 MB)

SLUSSEN Plansamrådshandling 2010-01-18 GESTALTNINGSPROGRAM

(S-Dp 2005-08976-54).

SLUSSEN - 1935 års anläggning

(pdf 150 s 5,4 MB)

Byggnadshistorisk rapport 2005:3  STOCKHOLMS STADSMUSEUM, Kulturmiljöavdelningen.

Stadsmuseets remissvar angående Slussen

(Pdf 144 KB)

Remiss betr. Samråd om förslag till detaljplan för Slussen, del av fastigheten Södermalm 7:85 m.fl. i stadsdelarna Södermalm och Gamla Stan.


Organisationer

Samfundet S:t Erik Stockholm

(Pdf 464 K)

Ang. Slussens framtid. Öppet brev till Stockholms kommun 2004.08.25

Gamla Stan Sällskapet

(Pdf 140 K)

Ang. Samråd Slussen; Dp 2005-08976-01-18


Avhandlingar / Uppsatser

En hållbar trafiklösning för nya Slussen?: Uppfattningar om hållbarhet och hållbar stadsutveckling i Slussenprojektet (pdf 20MB)
Jesper Bjarnestam. Licentiatavhandling 2011.


Alternativa förslag

Ny syn på Slussen
(Pdf 1,5 MB)

Monica Andersson, tidigare bl.a. miljö- och stadsbyggnadsborgarråd, och de fyra arkitekterna Kjell Forshed, Svante Forsström, Ulla Joneborg och Torsten Westman har skapat ett genomtänkt förslag som bygger på att tunnelbanan grävs ner.

Utblick Slussen

(Pdf 2 MB)

Arkitekt Ulf Christerson, långvarigt verksam planarkitekt i såväl privat som kommunal tjänst, står bakom detta kompletteringsförslag.